Trang đánh bài đổi thưởng uy tín - GameLoop chính thức

CỤM THI ĐUA “ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – HÓA CHẤT” TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TĐKT, PHONG TRÀO TĐQT NĂM 2023 VÀ BÀN GIAO CHỨC VỤ CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA NĂM 2024 CHO NHÀ MÁY Z175

Sáng ngày 13/10/2023 tại Nhà máy Z143, Cụm thi đua “Điện – Điện tử – Hóa chất (gồm các Nhà máy: Z143, Z175, Z176, Z181, Z199) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 đồng thời tổ chức bàn giao đơn vị cụm trưởng giữa Nhà máy Z143 (cụm trưởng năm 2023) và Nhà máy Z175 (cụm trưởng năm 2024).
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Hồ Quang Tuấn – Phó BTĐU, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng và đại biểu các cơ quan Tổng cục; đại biểu Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chỉ huy một số phòng ban của các Nhà máy trong cụm thi đua.
(Nhà máy Z175 nhận bàn giao đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2024)
Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: năm 2023, các đơn vị trong cụm đều cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2023. Quá trình tổ chức công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), các đơn vị đều quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy sản xuất – kinh doanh; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Đặc biệt, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, các đơn vị đã đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm, tích cực tìm kiếm đối tác để phát triển sản phẩm kinh tế mới; chủ động nghiên cứu cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, khai thác tốt thiết bị được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động. Dự kiến giá trị sản xuất kinh tế năm 2023 của toàn Cụm tăng 17,6% so với năm 2022. Tính hết 9 tháng năm 2023, giá trị sản xuất toàn Cụm đạt hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch năm; dự kiến cả năm đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2022.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua xác định, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua TĐKT và phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, gắn với hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng quốc phòng đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ; mở rộng sản xuất kinh tế, phát triển thương hiệu tại thị trường trong nước và xuất khẩu; đẩy mạnh công tác chế thử sản phẩm mới; tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Trung tướng Hồ Quang Tuấn khẳng định: các đơn vị “Điện – Điện tử – Hóa chất” có tỷ trọng hàng quốc phòng thấp, chỉ chiếm 20%, do vậy, kết quả đạt được đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, hiệu quả quản trị và sự nỗ lực rất cao trong phát triển sản xuất kinh tế. Để phát huy những kết quả đạt được, các đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan Tổng cục đã chỉ ra tại hội nghị, tích cực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, cần rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2023 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục cũng yêu cầu, việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2024 phải sát tình hình thực tế, tránh hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, chú trọng phát triển sản phẩm công nghệ cao theo lĩnh vực đặc thù của đơn vị; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị hiệu quả, thực chất. Tăng tính liên kết thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị trong Cụm; đồng thời, tổ chức phong trào TĐQT phải tạo ra sức lan tỏa lớn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể và cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP giao cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo, tìm giải pháp tháo gỡ giúp đơn vị ổn định, phát triển.
Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Thủ trưởng Tổng cục và các đại biểu, thay mặt Nhà máy Z175, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Đắc – Phó BTĐU, Giám đốc Nhà máy đã nhận bàn giao cờ đơn vị Cụm trưởng của Nhà máy Z143 và Nhà máy Z175 trở thành đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua “Điện – Điện tử – Hóa chất năm 2024./.

Trả lời

Liên hệ
Hotline: 0969.822.822
Chat Facebook
Gọi điện ngay